Про компанію

Наше підприємство належить до числа найбільш молодих в Україні з діючих виробників. Підприємство засноване в 2012 році, оснащене всім необхідним обладнанням для випуску якісної продукції досить широкого асортименту.

В даний час наше підприємство виготовляє заморожені напівфабрикати, пельмені, вареники, фарші, котлети, різні види пиріжків з начинками, фаст - фуди, ковбаски. Асортиментний перелік напівфабрикатів налічує понад 100 найменувань.

Якість - одна з основних характеристик товару, яка робить вирішальний вплив на створення споживчих переваг і формування конкурентоспроможності.

Вимоги до якості всієї продукції, що випускається підприємством продукції встановлені в технічних нормативно-правових актах (ТНПА). У своїй діяльності з випуску продуктів підприємство керується державними стандартами України, міждержавними стандартами, технічними умовами, технічними кодексами усталеної практики та іншими документами.

ТНПА на продукцію включають:

 • • вимоги до якості продукції, що забезпечують її безпеку для життя і здоров'я людей;
 • • основні споживчі властивості продукції;
 • • вимоги до маркування, пакування, зберігання, транспортування;
 • • обов'язкові методи контролю якості продукції.

Основними властивостями продовольчих товарів, які здатні задовольняти потреби людини в харчуванні, безпечні для його здоров'я, надійні при зберіганні, є:

 • • харчова цінність;
 • • фізичні та смакові властивості;
 • • збереженість.

Відповідно до вимог законодавчих актів України харчова продукція, яку виготовляють підприємством, підлягає підтвердженню відповідності в формах: декларування відповідності, ветеринарно-санітарної експертизи.

Контроль за якістю сировини, що надходить, матеріалів і продукції, що випускається на підприємстві здійснюється ветлікарями служби виробничо-ветеринарного контролю, контроль за дотриманням параметрів технологічних процесів здійснюють фахівці відділу головного технолога.

Місія

Виготовлення продукції високої якості, конкурентоспроможної та безпечної для забезпечення сталого фінансово-економічного становища підприємства, добробуту працівників та задоволення всіх зацікавлених сторін.

Політика в області якості і безпеки продукції, що випускається

Діяльність підприємства спрямована на підтримку іміджу підприємства, як гаранта якості та безпеки продукції, що випускається, стабільного економічного становища, підвищення задоволеності споживача і добробуту кожного працівника.

Основними шляхами досягнення поставленої мети є:

 • • забезпечення функціонування і постійного поліпшення системи менеджменту якості, системи управління безпечністю харчових продуктів;
 • • ретельний підбір, розстановка і підвищення кваліфікації кадрів;
 • • забезпечення об'єктивності і достовірності контролю сировини, допоміжних матеріалів і готової продукції на підставі проведення систематичної ідентифікації, оцінки та управління небезпеками при виробництві, зберіганні продукції;
 • • вдосконалення технологічних процесів шляхом поетапної модернізації та оновлення виробництва, використовуючи сучасні досягнення науки і техніки з урахуванням раціонального споживання сировини, матеріалів та енергоресурсів;
 • • розширення асортименту продукції, що випускається з урахуванням запитів Споживача і відповідно до вимог нормативних правових і технічних нормативних правових актів.