התפקיד

work.png

אופה / מיקסר בצק
Testovod / testomes
כופתאות, כופתאות
מנהל מכירות
נהג / משלח
Mover
פקר

דרישות: ניקיון, זמינות ספרים רפואיים, ניסיון בעבודה