משקיעים

שקול אפשרויות לשיתוף פעולה כמשקיע / שותף למשקיעים בעסקים בתחומים הבאים:

- ייצור מזון: תוצרת חקלאית (פירות, ירקות), בשר ומוצרי חלב

- עיבוד של מוצרים מוגמרים למחצה (כביסה, אריזה, אריזה)

- ייצור של מוצרים מוגמרים (מאפיות, בשר ומוצרי חלב, וכו '),

- פיתוח עסקי המזון הקמעונאי בביתנים הסחר, כמו גם כיוונים מזון מהיר קייטרינג.

היכולת לעבוד עם כל אזור של אוקראינה.